Esmee » Specials » Fiscale wijzigingen per 2012
Esmee: Informatie van A tot Z

Fiscale wijzigingen per 2012

Fiscale wijzigingen per 2012 Jaarlijks worden er wijzigingen doorgevoerd is het fiscale beleid en bedragen. Per 1 januari 2012 worden onder andere drempelbedragen verhoogd en heffingspercentages gewijzigd.
In het jaar 2012 zullen ook weer de nodige wijzigingen doorgevoerd worden. Het nettoloon gaat omhoog voor mensen die ongeveer tot modaal verdienen. Maar het is niet alleen maar goed nieuws. De zorgtoeslag zal omlaag gaan, terwijl de zorgpremies omhoog gaan.

In onderstaande artikelen treft u een aantal belangrijke wijzigingen aan per 2012.
Belastingplannen 2012

Belastingplannen 2012

Jaarlijks op Prinsjesdag worden de financiële plannen van het Kabinet bekend gemaakt. Vanaf dat moment weten wij globaal wat er met ons besteedbaar inkomen gaat gebeuren in het komende jaar. Het belas…
Bijstandsuitkering 2012

Bijstandsuitkering 2012

De bijstandsuitkering gaat in 2012 voor veel gezinnen netto lager uitvallen in vergelijking met de hoogte van de uitkering in 2011.

Erfrecht voor samenwonenden per 2012

In de erfrecht is er een wijziging opgenomen inzake samenwonenden. Het opstellen van een samenlevingscontract blijft van groot belang.

Huurtoeslag 2012

De vroegere huursubsidie heet sinds 2006 huurtoeslag. De huurtoeslag zal in 2012 verlaagd gaan worden ten opzichte van het jaar 2011.
Nettoloon 2012 omhoog

Nettoloon 2012 omhoog

Per 2012 worden er weer wijzigingen doorgevoerd, die invloed gaan hebben op de hoogte van het nettoloon. De ontwikkeling van het brutoloon is afhankelijk van uw afspraken met uw werkgever. Het nettolo…

Verlaging zorgtoeslag 2012

De uitgaven voor de consumenten voor zorg valt in 2012 hoger uit dan voorgaande jaren. Daarnaast zal de zorgtoeslag ook nog dalen. Dit gaat de consument honderden euro’s per jaar kosten.
Gepubliceerd door Esmee op 09-12-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!