Esmee » Specials » Fiscale wijzigingen per 2012
Esmee: Informatie van A tot Z

Fiscale wijzigingen per 2012

Fiscale wijzigingen per 2012 Jaarlijks worden er wijzigingen doorgevoerd is het fiscale beleid en bedragen. Per 1 januari 2012 worden onder andere drempelbedragen verhoogd en heffingspercentages gewijzigd.
In het jaar 2012 zullen ook weer de nodige wijzigingen doorgevoerd worden. Het nettoloon gaat omhoog voor mensen die ongeveer tot modaal verdienen. Maar het is niet alleen maar goed nieuws. De zorgtoeslag zal omlaag gaan, terwijl de zorgpremies omhoog gaan.

In onderstaande artikelen treft u een aantal belangrijke wijzigingen aan per 2012.
Belastingplannen 2012

Belastingplannen 2012

Jaarlijks op Prinsjesdag worden de financiële plannen van het Kabinet bekend gemaakt. Vanaf dat moment weten wij globaal wat er met ons besteedbaar inkomen gaat gebeuren in het komende jaar. Het belas…

Erfrecht voor samenwonenden per 2012

In de erfrecht is er een wijziging opgenomen inzake samenwonenden. Het opstellen van een samenlevingscontract blijft van groot belang.
Gepubliceerd door Esmee op 09-12-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!